Табель робочого часу бланк бюд.орган.

табель робочого часу бланк бюд.орган.
Пам’ятайте! На працівників, які працюють в умовах НРД, поширюється встановлений у закладі (установі, організації) режим робочого часу. У зв’язку з цим роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють у такому режимі, до роботи понад установлену тривалість робочого часу. Этот зафиксированный в ходе проверки факт может быть основанием для выдачи предписания по устранению нарушений трудового законодательства. То есть инспектор просто обяжет руководителя установить ведение табеля и, скорее всего, составит протокол oб административном правонарушении с наложением штрафа. Тому в полях навпроти вихідних днів, а також святкових та неробочих ( ст. 73 КЗпП) можна поставити прочерк або залишити їх незаповненими. Розмiри доплат за сумiщення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорi.


Следовательно, если работник убывает в командировку или возвращается из нее в выходной день, в Табеле этот день не отображается, т. е. код «ВД» не проставляется. Основою організації оплати праці є тарифна система, яка містить тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики. Якщо працівник перебуває у відпустці, то в Табелі кодом «В» («08») слід відмічати не лише робочі, а й вихідні дні. Це пов’язано з тим, що оплачувана відпустка надається співробітнику виходячи з кількості календарних днів. Всі аналітичні звіти із заробітної платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) формуються за джерелами фінансування. При цьому, якщо продавець прострочив виконання зобов’язання щодо передачі товару, ціна визначається виходячи зі співвідношення цих показників на момент укладення договору та на момент передачі товару, установлений у договорі.

Складають цей документ в одному примірнику за 2 — 3 дні до початку розрахункового періоду на підставі Табеля за минулий місяць. При тривалих термінах виконання необхідно зазначити проміжні контрольні строки і доручення відповідним виконавцям щодо надання проміжної інформації про хід виконання рішення. Для обліку внесених змін до кошторису в бюджетній установі має вестись Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань. Якщо Табель заповнено і передано до бухгалтерії для розрахунку заробітної плати, то виправлення в ньому зробити не можна. Дані табелів обліку робочого часу треба співставити з наказами на відпустки, даними листків непрацездатності, особовими рахунками.

Похожие записи: