Скачати бланк фінзвітності за за 1 квартал 2013року

Отже, якщо у 2015 році ви провели виплату дивідендів і сплатили з них дивідендний авансовий внесок за основною ставкою, що діяла у 2015 році, — 18 %, то залишати незаповненим рядок 20 декларації не можна. Зважаючи на це, Держкомстат повідомляє про наступне. КВЕД побудована на основі статистичної Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE), яка є європейським статистичним стандартом оброблення та поширення статистичної інформації. Такий висновок випливає зі «старої» редакції п. 57.1 ПКУ і оновленого п. 137.5 цього Кодексу. При цьому, більшість закритих ФОПів були «сплячими» та давно не вели господарську діяльність. «На цей рахунок існує два накази Мінфіну. Значення цього рядка може бути як позитивним, так і від’ємним. Ось, мабуть, і все, що необхідно знати про вступну частину декларації з податку на прибуток.

Тим, хто складає звітність за МСФЗ Нове НП(С)БО тепер містить визначення Міжнародних стандартів фінансової звітності — це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінзвітності. Отже, з огляду на вищезазначене, Держкомстат інформує, що класифікаційні коди видів економічної діяльності суб’єкта господарювання за КВЕД не можуть бути визначальним критерієм для застосування щодо нього підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Цей результат уже (у згорнутому вигляді) увійшов до суми, відображеної у рядку 04 декларації.
Узагалі річний дохід є своєрідним індикатором, оскільки від нього залежить, як вести податковий облік. Разом з річною декларацією з податку на прибуток платники, у тому числі й малі підприємства, подають до контролюючого органу річну фінансову звітність. Зверніть увагу: дивідендний авансовий внесок розраховують не з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, а лише із суми перевищення над значенням об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого їх виплачують. При цьому суму дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшують на суму авансового внеску. Завдяки цьому в наступному рядку 22 декларації буде видно, яка саме сума дивідендних авансових внесків має бути сплачена до бюджету за останній звітний квартал.

Похожие записи: