Перевірка бланку нотаріального

перевірка бланку нотаріального
Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Запис робиться особисто нотаріусом і лише підпис особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії в реєстрі може свідчити про те, що вона згодна з вчиненим нотаріальним провадженням. Але загальне правило про перехід права на спадкування до наступних (нижчих) черг спадкоємців залишається в силі.При аналізі спадкування за законом слід мати на увазі, що існують фактично три види спадкування: за заповітом, законом та змішане. Сьогодні все більше використовуються засоби електронного зв’язку, електронні підписи тощо, тому пропонується сприймати поняття «документ» також в широкому його змісті як електронний179 та, одночасно, паперовий носій. Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.


Про вчинення морського протесту свід­чить акт про морський протест. Відповідно до чинного законодавства ця дія може вчинятися в будь-якій державній нотаріальній конторі, тобто діє загальне правило територіальної компетенції. При цьому для встановлення особи можуть подаватися не тільки паспорт і документи що його замінюють, а й інші документи, які посвідчують особу: службові посвідчення, посвідчення водія, особи моряка, інваліда тощо. Організація діяльності посадових осіб виконкомів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій. Перелік документів з реєстрів, для виготовлення яких використовуються захисні знаки та спеціальні бланки документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, установлюється Міністерством юстиції України. Але дане положення необхідно порівняти з іншим процесом, який є близьким до нотаріального процесу.

Вимоги до нотаріальних документів Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій доку­менти, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо прочи­тати через пошкодження, а також написані олівцем. Угоду не може підписувати особа, на користь або за участю якої її посвідчено. Якщо громадянин, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії, неписьменний або сліпий, нотаріус після вчинення нотаріальної дії зачитує йому текст документа, про що на документі робиться відпо­відна відмітка. Закон України «Про нотаріат» не містить повного переліку документів чи будь-яких посилань на документи, засвідчення вірності копій з яких забороняється. Приватна нотаріальна діяльність: порядок реєстрації і підстави для припинення.

Похожие записи: