Особиста+картка+обліку+спеціального+одягу+бланк

особиста+картка+обліку+спеціального+одягу+бланк
Типова форма № М-23 Накладна 14. Облік операцій в АПКАкт про фактичний обсяг робіт та витрат у хмелярстві Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку. Форма N ПБАСГ-13 Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць. Реєстрація інструкцій проводиться в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці 27. Наказ по підприємству про розробку (перевиданні, продовженні терміну дії інструкції по охороні праці) Інструкції для працівників по професіях і на окремі види робіт розробляються відповідно до переліку. Форма N 29-НП Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти). Форма N 30-НП Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти). Форма N 31-НП Звіт про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах.


Бланк лімітно-забірної картки з частковим заповненням реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної техніки. Журнал обліку і періодичних оглядів знімних вантажозахватних пристосувань і тари. Типова форма N П-9 Акт списання бланків довіреностей. Форма № инв-1 Акт інвентаризації дорогоцінних металів та виробів з них.

Форма № 9 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Форма № 5 Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу. При ухиленні працівника від проходження медичного огляду роботодавець зобов’язаний не допускати його до виконання їм трудових обов’язків. Наказом слід чітко встановити порядок роботи поблизу ліній електропередачі. З ним необхідно ознайомити під розпис кранівників, механізаторів, стропальників і інших зацікавлених осіб. Його проводить фахівець пожежної охорони підприємства, якщо така є. У разі відсутності в штаті підприємства фахівців-пожежників інструктаж проводить особу, призначену наказом керівника.

Похожие записи: