Бланк товаро-транспортна накладна

бланк товаро-транспортна накладна
Ведь ТТН может быть выписана только в случае, если точно известно, что перевозка грузов осуществляется грузовым автомобильным транспортом при наличии путевого листа автомобиля. В других же случаях выписка ТТН является неправомерной. Оприбуткування запасів за невідфактурним постачанням здійснюється оформленням Акта про приймання матеріалів типової форми № М-7. Податкова накладна Податкова накладна застосовується відповідно до ст. 201 розділу V ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (далі — ПКУ), поряд з іншими первинними документами. Для водителя, в соответствии с правилами дорожного движения, ТТН является основным документом, который необходимо предъявлять на груз при проверке на дороге сотрудниками ГИБДД. В случае отсутствия этого документа весь груз может быть арестован до выяснения обстоятельств поставки. Нюансы заполнения ТТН Грузоотправитель обязан составлять товарно-транспортные накладные на каждый рейс автомобиля. Надходження товарно-матеріальних цінностей без рахунка-фактури називаються невідфактурним постачанням. Грузоотправитель вправе дополнить бланк необходимым количеством строк или внести дополнительные реквизиты, если, по его мнению, они необходимы.


Доступ до повного тексту новини можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Перевізник не одержав від вантажовідправника відомостей про зміну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, він зобов’язаний повернути вантаж вантажовідправнику. Відповідно до зазначених вимог ТТН виписує замовник (вантажовідправник). ТТН виписується в кількості не менше чотирьох екземплярів, і кожен з цих екземплярів засвідчується підписом і при необхідності печаткою (штампом) вантажовідправника. При этом неважно, является ли автотранспортное средство собственностью грузоотправителя или он воспользовался услугами третьего лица для оказания автотранспортных услуг. ТТН, скачать бланк которой можно на любом бухгалтерском сайте, составляется для каждого грузополучателя в отдельности. Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Они мотивируют это тем, что поскольку нет документов о доставке товара, значит, товар не получен (конфликты возникают в тех случаях, когда речь идет о ТМЦ , которые доставляются явно автотранспортом), а следовательно, нет и валовых расходов. Замовник (платник) — вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів. Таблиця 5.5 Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних. Заповнення накладної здійснює відповідний структурний підрозділ управлінського апарат підприємства або інша посадова особа, призначена керівником цього підприємства, а рядок «Усього відпущено» і графу 8 заповнює матеріально відповідальна особа, що здійснює відпуску товарно-матеріальних цінностей. При установленні автомобілів на ваги треба слідкувати за тим, щоб задня вісь автомобіля знаходилась не ближче 300 мм від краю платформи. Правильное заполнение всех граф ТТН крайне важно, ведь данными из них могут интересоваться сотрудники ГАИ, другие графы важны в работе бухгалтера, третьи для водителя и т.п. ТТН заполняется в несколько этапов.

Похожие записи: