Бланк медична карта стаціонарного хворого

бланк медична карта стаціонарного хворого
Після того, як пацієнта випишуть (або його смерті), цю інформацію переносять у «Карту хворого, який вибув зі стаціонару» (форму № 066/о) «Карта хворого, який вибув зі стаціонару» заповнюється на основі даних з медичної карти стаціонарного хворого. Читайте: «Листок лікарських призначень: заповнюємо форму № 003-4/о» Коли встановлений і записаний до розділу ІІ діагноз замінюють на інший, то попередній діагноз закреслюють і вказують новий діагноз без зміни дати першого звернення. Читайте: «Методи стерилізації виробів медичного призначення» Якщо пацієнт помер, патологоанатом повинен заповнити виписку з протоколу патолого-анатомічного обстеження на останній сторінці картки. Дублікат виготовляється у двох примірниках, один з яких буде виданий родичам померлого (або тим, хто займався його похованням), а інший залишається з заявою, на підставі якої він виданий, у медичному закладі. !Важливо:Номери дублікатів повинні бути однаковими. Міністерство охорони здоров’я України звернулося до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я із роз’ясненням про те, що КОЖЕН лікувальний заклад має право створювати власний «дизайн-макет» історії хвороби. Тут фіксують усі звернення особи по амбулаторно-поліклінічну допомогу незалежно від причин (хвороба, профогляд, консультація тощо). Для кожного запису потрібно проставити дату та підпис лікаря.


Після того, як пацієнта випишуть (або його смерті), цю інформацію переносять у «Карту хворого, який вибув зі стаціонару» (форму № 066/о) «Карта хворого, який вибув зі стаціонару» заповнюється на основі даних з медичної карти стаціонарного хворого. Епікриз також містить інформацію про обстеження, обгрунтування клінічного діагнозу, заходи, які проводилися в рамках призначеного хворому лікування, та їх результативність Якщо у хворого виявилися побічні дії якихось лікарських препаратів, то інформацію про це лікар повинен записати. Точна дата отримання препаратів зазначається в першій графі таблиці. !Важливо: Інформація про отримані препарати вноситься на основі форми № 129-6/о, затверджену цим же наказом. Відповідальний працівник має вказати своє прізвище, ініціали та поставити підпис. Медична карта є не тільки медичним, а й юридичним документом: за потреби її можуть використовувати для надання інформації за запитами відомчих закладів, прокуратури і судово-слідчих органів. Для медичного персоналу — ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» бер. 27 Облік наркотичних лікарських засобів в медичних закладах вимагає особливо прискіпливої уваги.

Детальніше … бер. 27 «Лікарське свідоцтво про смерть», форма N 106/о, заповнюється у всіх лікувально-профілактичних закладах. Нова форма свідоцтва з приміткою «замість остаточного N __» повинна бути заповненою у двох примірниках. Один із них видається родичам померлого або особам, які будуть займатися похованням, а інший – залишається у медичному закладі. Також у щоденнику медичної карти фіксують призначення лікуючого лікаря, які дублюються у листку лікарських призначень.

Похожие записи: