Бланк картки форми № 292-а

бланк картки форми № 292-а
Видатки на утримання бюджетних установ є одним з основних напрямів видатків бюджету. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є дозвільний надпис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий. При складанні такого договору необхідно зазначити, що виконання зобов’язань, які випливають з його умов, покладаеться на третю особу, тобто централізовану бїхгалтерію . Згідно з Порядком № 100 бюджетні установи повинні реєструвати всі договори в книзі облику асигнувань і прийнятих зобов’язань. Акт списання (форма N З-2) Акт застосовується для списання запасів і складається комісією, призначеною наказом керівника, у двох примірниках.


Переважно через форму розрахунків у порядку планових платежів здійснюються розрахунки з продовольчими базами за продукти харчування, з госпрозрахунковими аптеками за медикаменти, з організаціями громадського харчування за талони на харчування учнів, з автопідприємствами за послуги автотранспорту. Акт складається приймальною комісією у двох примірниках у присутності завідуючого складом та представника відправника (постачальника), а в разі неявки останнього або якщо виклик відправника (постачальника) не є обов’язковим, — представника незацікавленої організації. Записи здійснюються на основі первинних документів у кількісно-сумовому вираженні. Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлений. Картка кількісно-сумового обліку (форма N З-7) Призначення картки та порядок її ведення такий самий, як Книги кількісно-сумового обліку форми N З-6 та форми N З-6а. Застосовується в установах, де аналітичний облік у бухгалтерії здійснюється не в книгах, а на картках. Економічна класифікація видатків бюджету багаторівнева і являє собою розмежування видатків за економічними ознаками.

Касова книга -це обліковий регістр, який призначений для аналітичного обліку і контролю касових операцій . Аркуші касової книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою підприємства та засвідчені підписами керівника підприємства та головного бухгалтера. Наприклад, утримання Збройних Сип України має код 050200 з деталізацією за видами витрат; загальна середня освіта — код 070200 з легалізацією за видами закладів (ніколи, ліцеї, інтернати) тощо. Для обліку розрахунків з іншими дебіторами призначено активний субрахунок 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» У бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 364 проводиться запис на збільшення дебіторської заборгованості, за кредитом — погашення. Любые партнерские отношения строятся на договорах. И теперь вспомните, сколько времени вы потратили в последний раз на составление, согласование условий с партнером и подписание договора? А сейчас это может занять от нескольких минут до пары часов! Керівник установи зобов’язаний не пізніше п’ятьох робочих днів прийняти рішення щодо затвердження перевірених Звітів.

Похожие записи: