Бланк звіт про фінансові результати 1 квартал 2013

бланк звіт про фінансові результати 1 квартал 2013
Нагадаємо, що фінансова звітність складається за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку, або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства. Узагалі річний дохід є своєрідним індикатором, оскільки від нього залежить, як вести податковий облік. Показник цього рядка в загальному випадку має бути тільки позитивним. Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують: — обов’язково — публічні акціонерні товариства, банки, страховики: — добровільно — інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.


Крім того, зміни торкнулися і граф додаткового капіталу. При цьому суму дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшують на суму авансового внеску. Затвердженого порядку складання декларації з податку на прибуток не існує. Про порядок округлення таких знаків у і II 1(С)БО 1 також не згадується. НП(С)БО 1 пропонує на вибір дві форми звіту: — для складання за прямим методом; — для складання за непрямим методом.

Отже, якщо у 2015 році ви провели виплату дивідендів і сплатили з них дивідендний авансовий внесок за основною ставкою, що діяла у 2015 році, — 18 %, то залишати незаповненим рядок 20 декларації не можна. Тим, хто складає звітність за МСФЗ Нове НП(С)БО тепер містить визначення Міжнародних стандартів фінансової звітності — це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінзвітності. Якщо хоча б одну з цих умов підприємство не виконало, авансовий внесок доведеться сплатити з усієї суми дивідендів. Бажаний спосіб складання та відповідну форму звіту підприємства обирають самостійно.

Похожие записи: