Бланк акту дооцінки товарів

бланк акту дооцінки товарів
Матеріально відповідальна особа (особи) Гумовська К.П КРОК 4. Перемаркування товарів. Перелік товарно-матеріальних цінностей, які підлягають дооцінці, визначається шляхом співвідношення цін, що склалися у розрахунках з постачальниками на початок та кінець місяця. Форма № 4 Реєстраційна картка на створення відокремленого підрозділу юридичної особи.


Товарні втрати — це виражені в грошовій формі втрати від кількісного зменшення маси товарів і погіршання їх якості в сфері обігу, що відбуваються в процесі транспортування, зберігання, підготовці до реалізації, переробці та реалізації. Форма № 7 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення. Також зверніть увагу: якщо для оформлення господарської операції типові форми первинних документів відсутні, то бюджетні установи можуть складати такі первинні документи, які б містили обов’язкові реквізити, передбачені законодавством та іншими нормативно-правовими актами. Основні реквізити товарного звіту: місце його складання, номер, звітний період, прізвища і посади матеріально відповідальних осіб, вартість товару, і/окремо тари, на початок звітного періоду.

Форма N ОЗСГ-8 Акт на списання автотранспортних засобів. Форма N ПБАСГ-13 Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць. Форма N 12-НП Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС. Форма N 13-НП Журнал реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів. Форма N ПБАСГ-9 Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-16 Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-17 Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби. Товарні звіти складаються кожною матеріально відповідальною особою (бригадою) на підставі прибуткових і видаткових документів, і згідно встановленого підприємством графіку, здаються до бухгалтерії.

Похожие записи: