Бланк акти по списанню матеріальних цінностей

бланк акти по списанню матеріальних цінностей
Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для відновлення нарахування амортизації та здійснення відповідних записів в інвентарних картках обліку об’єкта основних засобів тощо. Розглянемо використання накладної-вимоги на прикладі 3. Приклад 3 Згідно з накладною вимогою на внутрішнє переміщення матеріалів ТОВ «Бета» дано розпорядження передати з Центрального складу на об’єкт будівництва дитсадка будівельні матеріали. Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4). Непридатний інструмент за актом здається до складу для утилізації. Акт передається до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових регістрів, про що робиться відмітка.


Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і видалення за­старілих видань. Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абзаці першому пункту 23) та запасів здій­снюється за справедливою вартістю. Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору, що приймає об’єкт основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби та є підставою для припинення нарахування амортизації у разі реконструкції або модернізації тощо. Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на наступний місяць) об’єктів повертаються виконавцю робіт.

Для виробництва бетону марки М-100 використовується цемент марки М-400. На підприємстві встановлено ліміт у розмірі 1000 т цементу на місяць. Один примірник до початку місяця передається цеху (дільниці) — споживачу матеріалів, другий — складу або кладовій цеху (дільниці). Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред’явленні представником цеху свого примірника лімітно-забірної картки. Здавання складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.

Похожие записи: