Авансовий звіт бланк на украинском

Питання відряджень-2 (закордон)Ми вже розглянули окремі запитання, що виникають під час обліку витрат, пов’язаних із відрядженнями працівників, у «ДК» №27/2016. Проте низка важливих моментів, які слід враховувати для закордонних відряджень, залишилися поза увагою. Заповіт — документ, уякому викладено волевиявлення заповідача, щодо розпорядження належним йому майном або частиною майна одній чи кільком особам, як таким, що входять або не входять до кола законних спадкоємців, державі або окремим державним органам на випадок його смерті. Припис —різновид вказівки, розпорядчий документ, який видається щодо виконання наказів, інструкцій та інших актів єдноначального органу державного управління. Такі особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки (про що далі), які визначені для підзвітних осіб. Герб (від нім. erbe — спадщина) — розпізнавальний знак держави, міста, роду, зображення на прапорі, монеті, документі.

Перепустка — засвідчувальний документ, що дає право працювати в тій чи іншій установі, організації. Паспорт — офіційний документ, що посвідчує особу власника, його громадянство. Оригінал (від лат. originalis — первинний, самостійний, справжній) — основний вид документа, його перший примірник. Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Однако возможна и другая ситуация, когда работник, получив аванс, не выполнил поручение и вернул все полученные под отчет средства в кассу. Доповідь — документ, в якому викладається певні питання, висновки, робляться пропозиції.
Документ (від лат. documentum — повчальний приклад, взірець) — матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має юридичну силу відповідно до чинного законодавства. Свідоцтво — факультативна назва посвідкових документів (свідоцтв про народження, закінчення курсу навчання і т.п.). Система документації — cукупність певних документів, взаємопов’язаних за ознаками походження, призначення, виду, сфери діяльності та єдиних вимог до їх оформлення. Оформлення справи — визначена встановленими правилами підготовка справи до зберігання. Класифікація документів — це поділ документів на класи за узагальненими ознаками подібність та відмінності.

Похожие записи: